Türkçe | English
 


Yatırımcı İlişkileri |
Genel Kurul Dökümanları
Bölüm Gezgini :

Genel Kurul Bilgisi

Genel Kurul Toplantı Daveti

Toplantı Tutanağı

Hazirun Cetveli

Kar Dağıtım Tablosu

Vekaleten Oy Kullanma Formu

Esas Sözleşme Tadil Metni 

İç Yönerge  

Bilgilendirme Dökümanı

 

Genel Kurul Bilgisi 

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren mümkün olan 3 ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi hükmü göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin 1 oy hakkı vardır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla oyu devredenin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarında oylar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir. 

 

Genel Kurul Toplantı Daveti

Genel Kurul Çağrı İlanı - 2023

Genel Kurul Çağrı İlanı - 2022 Olağan

Genel Kurul Çağrı İlanı - 2022

Genel Kurul Çağrı İlanı - 2021

Genel Kurul Çağrı İlanı - 2020

Genel Kurul Çağrı İlanı - 2019

Genel Kurul Çağrı İlanı - 2018

Genel Kurul Çağrı İlanı - 2017

Genel Kurul Çağrı İlanı - 2016

Genel Kurul Çağrı İlanı - 2014

Genel Kurul Çagrı İlanı - 2013

Genel Kurul Çagrı İlanı - 2012

Genel Kurul Çagrı İlanı

 

Genel Kurul Toplantı Tutanakları

Martı GYO A.Ş. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 03.11.2023

Martı GYO A.Ş. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 24.06.2022

Martı GYO A.Ş. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 21.05.2021

Martı GYO A.Ş. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 31.03.2020

Martı GYO A.Ş. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 26.03.2019

Martı GYO A.Ş. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 19.03.2018

Martı GYO A.Ş. 01.04.2015-31.03.2016 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 06.03.2017

Martı GYO A.Ş. 01.04.2014-31.03.2015 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 29.03.2016

Martı GYO A.Ş. 31.03.2014 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 10.07.2014

Martı GYO A.Ş. 01.04.2011-31.03.2012 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Martı GYO A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Taslağı

31.03.2011 Tarihili Genel Kurul Tutanağı

03.05.2010 Tarihli Genel Kurul Tutanağı

14.05.2010 Tarihli Genel Kurul Tutanağı

01.01.2009 - 31.03.2009 Tarihli Olagan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

11.04.2008 Tarihli Genel Kurul Tutanağı

27.04.2007 Tarihli Genel Kurul Tutanağı

 

Hazirun Cetveli

03.11.2023_Genel_Kurul_Hazirun_Cetveli

24.06.2022_Genel_Kurul_Hazirun_Cetveli

21.05.2021_Genel_Kurul_Hazirun_Cetveli

31.03.2020_Genel_Kurul_Hazirun_Cetveli

26.03.2019_Genel_Kurul_Hazirun_Cetveli

19.03.2018_Genel_Kurul_Hazirun_Cetveli

06.03.2017_Genel_Kurul_Hazirun_Cetveli

29.03.2016_Genel_Kurul_Hazirun_Cetveli

10.07.2014 Genel Kurul Hazirun Cetveli

01.04 2011-31.03.2012 Genel Kurul Hazirun Cetveli

31.03.2011 Tarihli Genel Kurul Hazirun Cetveli

14.04.2010 Tarihli Genel Kurul Hazirun Cetveli

03.05.2010 Tarihli Genel Kurul Hazirun Cetveli

06.04.2009 Tarihli Genel Kurul Hazirun Cetveli

11.04.2008 Tarihli Genel Kurul Hazirun Cetveli

27.04.2007 Tarihli Genel Kurul Hazirun Cetveli

 

Kar Dağıtım Tablosu

31.03.2022_Kar_Dağıtım_Tablosu

31.03.2021_Kar_Dağıtım_Tablosu

31.03.2020_Kar_Dağıtım_Tablosu

31.03.2019_Kar_Dağıtım_Tablosu

31.03.2018_Kar_Dağıtım_Tablosu

31.03.2017_Kar_Dağıtım_Tablosu

31.03.2016_Kar_Dağıtım_Tablosu

31.03.2015 Kar Dağıtım Tablosu

31.03.2013 Kar Dağıtım Tablosu

31.03.2012 Kar Dağıtım Tablosu

31.03.2011 Kar Dağıtım Tablosu

 

Vekaleten Oy Kullanma Formu

Vekaleten Oy Kullanma Formu

 

Esas Sözleşme Tadil Metni

Esas Sözleşme Tadil Metni

 

İç Yönerge

İç Yönerge

 

 

 


Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Adres : Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul |  Tel : +90 212 334 88 50  |  Fax : +90 212 334 88 52
Copyright Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2024
hair cream for dry hair minky yaki hair weave review human hair wigs uk indian human hair hair braids styles 2018 hair wigs uk pay monthly hair extensions uk tape hair extensions 22 inch human lace wigs buy hair wholesale hair extensions clip hair foxy hair kingston park permanent hair straightening at home human hair