Türkçe | English
 İnsan Kaynakları
Bölüm Gezgini :

İnsan Kaynakları Politikası

MARTI GYO kurulduğu günden bu yana öncelikli olarak insana yatırım yapmakta, kurumsal değerlerini destekleyecek uygulamalara, insan kaynağını geliştirecek faaliyetlere odaklanmaktadır. İşe alımdan başlayarak, tüm uygulamalarda bütün çalışanlarına bu anlayışı yansıtmakta ve hissettmektedir.

İnsan kaynakları politikası, çalışanlarının güvenli ve sağlıklı bir işyerinde çalışabilmesi, etkin ve verimli olabilmesi ve bu doğrultuda uyumlu bir iş ortamı oluşturulabilmesi için tüm çalışanların “performansı gelişmeye ve insana dayandıran” bir bakış açısına sahip olmaları amacıyla çalışanları ve şirket tarafından uyulması gerekli ilkeleri kapsar.

1. MARTI GYO’ nun misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmasında; gerekli nitelikleri taşıyan ve gelişme yeteneği bulunan insan kaynağının kuruma kazandırılması ve sahip olduğu nitelikli insan kaynağının sürekli gelişimi ve motivasyonunun sağlanması esas alınır.

2. Çalışanlarında “toplam kalite bilinci” nin oluşturulması ile bu kapsamda nitelik iyileştirici personel eğitimleri, bu eğitimlerle ilgili geri besleme sağlama, kariyer ve performans geliştirme stratejilerinin saptanması, personele fırsat eşitliği verilmesi ve ayrımcılık yapılmaması, personelin dürüst çalışması ve çalışma kurallarına uyması, ekip çalışmasının ve kurum kültürünün gerekliliklerini yerine getirmesi, etik kurallara uyulması, kötü uygulama sonucunda doğacak hukuki sorumlulukları bilmeleri, disiplin kurallarına uyulması ve bunun ihlali halindeki yaptırımların bilinmesi ve şikayetlerin çözümünün sağlanması, ayrıca müşteri hak ve sorumluluklarını bilen, hukuka saygılı personelle çalışma ve bu konuda sürekli geri bildirimde bulunulması bu politikanın en önde gelen ilkeleridir.

3. Tüm MARTI GYO çalışanlarının, etkin ve verimli olarak, yetkinliklerinin en üst düzeyine ulaştırılması esas alınır.

4. Personelin, kişisel gelişiminin ve MARTI GYO’ ya bağlılığının sağlanması, için gerekli eğitim, oryantasyon ve motivasyon çalışmaları yapılır.

5. Boş kadrolara atama yapılırken, o kadroya ait işin gereklerine en uygun nitelikleri taşıyan kişilerin seçilmesi esastır. MARTI GYO içinde var olan personel, öncelikli olarak değerlendirilir.

6. İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yapılacak kariyer planlaması çalışmalarına baz teşkil etmesi amacı ile aday personel işe alınırken, kişinin ileride gelebileceği görevler ve gelişme yeteneği de dikkate alınır. Bu amaca ulaşabilmek için personel seçiminde, gerektiğinde yazılı - sözlü mülakat ve kişilik testleri gibi teknikler, azami bir titizlikle uygulanır.

7. İşe alım sadece, İnsan Kaynakları Bölümü tarafından, ‘İşe Alım Prosedürü’’ ‘ ne uygun olarak yapılır. Bu konuda herhangi bir bölüm veya yönetici tarafından, MARTI GYO adına işe alım yapılamaz.

8. Yönetici durumunda olan personel; kendilerine bağlı olan personelin, işlerini etkin ve verimli olarak yapabilecek bir düzeye eriştirilmesinden ve ayrılmaları veya terfileri halinde yerlerine geçecek elemanların oryantasyon ve eğitiminden sorumludur.

9. MARTI GYO’ da, başka bir kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunan personel çalışamaz.

 

İş başvuruları ve güncel iş ilanları

ik@marti.com.tr

 

 


Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Adres : Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han No:46/3 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul |  Tel : +90 212 334 88 50  |  Fax : +90 212 334 88 52
Copyright Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2024
hair cream for dry hair minky yaki hair weave review human hair wigs uk indian human hair hair braids styles 2018 hair wigs uk pay monthly hair extensions uk tape hair extensions 22 inch human lace wigs buy hair wholesale hair extensions clip hair foxy hair kingston park permanent hair straightening at home human hair